A Ş T U R   S A Ğ L I K

Kâğıthane / İstanbul info@astursaglik.com

Aş-Tur Sağlık - 0212 213 2525
  • Şube 1: Beşiktaş / İstanbul
  • Şube 2: Levent / İstanbul
  • 0212 213 2525
  • info@astursaglik.com
Tüp Mide Ameliyatı

Tüp Mide Ameliyatı

İngilizce literatürde “sleeve gastrectomy” olarak bilinen “mide küçütme ameliyatı” öncelikli olarak ABD’de kullanılmak üzere ülkemizde ve tüm dünyada en sık kullanılan laparoskopik olarak yapılan obezite engelleyici cerrahi bir yöntemdir. Tüp mide ameliyatı vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan hastalar için uygundur. Tüp mide ameliyatından sonra 5 yıl içerisinde kişiler fazla kilolarının %60-70’ini kaybetmiş olurlar. Fazla kilolarını uzun dönemde yeniden geri alma olasılığı %20’lerdedir. Yeniden obez olunması olasılığı %3-4 dolaylarındadır. Bu yöntem mide by-pass’ına yakın düzeyde etkilidir. Midedeki emilim bozukluğu ise diğer mide ameliyatlarına göre çok daha az olduğu için ameliyat sonrası sürekli ilaç ve mineral desteği de sıklıkla gerekmemektedir. 
Ameliyat sonrası dönemde küçük miktarlarda gıda alınmasıyla hasta doygunluk hisseder ve ve bir süre sonra bu doygunluk hissi iştah kaybına dönüşür. Toplam gıda tüketimi düzenli bir şekilde azalır ve ameliyattan sonraki bir kaç yılda hasta fazla kilolarının %80-90’ınını kaybeder. Örnek olarak 80 kilo olması 150 kilo civarında ise, ameliyattan sonraki 1-2 sene yaklaşık 100 kiloya inecektir. Kilo verme işlemi ilk aylarda hızlı bir şekilde olacaktır. İlerleyen aylarda daha düzenli ve yavaş bir şekilde olur. Kilo verme işlemi kişiden kişiye değişmektedir ve hasta doktorun belirlediği diyet ve egzersizleri ihmal etmemelidir.

ONLINE RANDEVU FORMU