A Ş T U R   S A Ğ L I K

Torun center Garden office 34387 Şişli / İstanbul info@astursaglik.com

Aş-Tur Sağlık - 0506 527 4447
  • Şube 1: Beşiktaş / İstanbul
  • Şube 2: Levent / İstanbul
  • 0506 527 4447
  • info@astursaglik.com

Saç Ekimi

Saç Ekimi

Saç Ekimi

Saç ekiminde önemli olan; sık ve estetik bir görünümdür. Hiç kimse ekim yaptırdıktan sonra saçlarının ekim olduğunun anlaşılmasını istemez. Ekiminizin doğal olması saç çizginizin de doğal olmasına bağlıdır. 

Saçlarınızın uzaması 3-4 ay sonra başlayacak,1 en fazla bir yıla kadar da dolgunlaşıp daha gür bir hale gelecektir.

ONLINE RANDEVU FORMU